Logo

stichting Elishua

... niet wij maar zij ...

 

Wat doet de stichting Elishua?

Doelstelling van de stichting Elishua is: het verlenen van (financiële) steun aan (kleinere) projecten in ontwikkelinglanden ten behoeve van meisjes en vrouwen in de knel. Meer specifiek: projecten die niet worden ondersteund door (andere) grote hulpverlenings-instanties, die acuut zijn ontstaan ofwel niet structureel van aard zijn en/of een duidelijk begin en eindmoment kennen, waarmee we persoonlijke binding hebben en die (bij voorkeur) gerund worden vanuit een christelijke levensovertuiging.

De stichting beheert vermogen, dit vermogen en de opbrengsten worden gebruikt voor het geven van bijdragen aan organisaties die in de derde wereld werkzaam zijn. Deze organisaties worden alleen geselecteerd als ze door het bestuur gescreend zijn op doelmatigheid van de bestede gelden.

Naast dat de organisaties zelf gesteund worden kunnen ook afzonderlijke projecten worden gesteund, waardoor deze projecten weer een extra kans hebben om ook voor de toekomst succesvol te zijn.

In 2018 zijn de volgende organisaties gesteund:
Go Go Girls in Ghana, vrouwenontwikkeling
Studentensteun in Uganda en Tanzania
Jongerenproject in Pakistan
Hogar de Ancianos, bejaardenhuis in Dominicaanse Republiek
Miqlat, vrouwenopvang in India
Care for a Change, bevallingshulp in India
 

Organisaties die worden of zijn gesteund:

- Tamar Centrum in Pattaya, Thailand; vrouwen die uit de prostitutie willen worden door deze organisatie geholpen
- Stichting Blood 'n Fire die zorgt voor opvang van prostituees die zich los willen maken van hun beroep in Amsterdam, meestal afkomstig uit Oost Europese landen
- Arab Vision, maakt televisieprogramma's o.a. gericht op vrouwen voor landen in het Midden Oosten

Daarnaast ondersteunt Elishua een drietal andere projecten waarbij giften die voor dit doel gegeven worden voor 100% rechtstreeks worden overgeboekt naar het betreffende doel:

Save Our Sisters, dit is een project van Save the Children India in Mumbai. Deze organisatie is op diverse gebieden aktief maar dit specifieke project is tegen meisjeshandel en helpt ook meisjes die hier het slachtoffer van geworden zijn. De aktiviteiten betreffen enerzijds voorlichting (om te voorkomen dat meisjes hierin belanden) en anderzijds het helpen van meisjes die bevrijdt zijn uit de prostitutie aan een opleiding en een baan. Hoofdsponsor van dit project is Zeeman textielSupers.

Haydom Lutheran Hospital, dit is een ziekenhuis in Haydom, Tanzania. Het ziekenhuis heeft 450 bedden, 10 dokters en een verzorgingsgebied van 2 miljoen mensen.

Project ondersteuning Paul Kalungi De stichting Elishua ondersteunt het project Paul Kalungi. Dit is een talentvolle jongeman uit Uganda die door een ongeluk gehandicapt is geraakt en in een rolstoel zit. Wij helpen mee om zijn studie te kunnen bekostigen Bijdragen die specifiek voor dit project worden ontvangen worden volledig gebruikt voor de studie van Paul. Zie ook de webpagina https://paulkalungi.wordpress.com/

CARE FOR A CHANGE, hulp bij bevallingen in India In het noorden van India is er nog een hoop te doen op het gebied van bevallingen. Een verloskundige en twee verpleegkundigen, allen met ervaring in India, reizen in 2018 af naar de provindie Bihar om te helpen in het ziekenhuis en in de dorpen er omheen. Giften voor dit project worden 100% gebruikt voor dit project. Zie ook de pagina http://www.elishua.com/careforachange.html

 

Gerealiseerde projecten

HOGAR DE ANCIANOS, DOMINICAANSE REPUBLIEK

In de Dominicaanse Republiek is meegeholpen met de realisatie van een klein bejaardenhuis, het "Hogar de Ancianos" in Santiago. Bejaarde

WOMEN VOCATIONAL TRAINING CENTRE, PAKISTAN

In het hoge noorden van Pakisten is in een middelgrote plaats een beroepsopleiding voor vrouwen gestart. Deze opleiding staat open voor analfabete vrouwen die zelf geen eigen inkomen kunnen verwerven maar toch graag iets willen gaan doen. In het centrum leren ze kleding maken, borduren, werken met een breimachine etc.

 

ANDERE GEBOUWEN, PAKISTAN

Eveneens in Pakistan is met de hulp van Elishua een multi-purpose gebouw neergezet alsmede een hostel voor jongens en een voor meisjes. Deze hostels zijn voor kinderen die te ver van school wonen en daardoor niet naar school zouden kunnen. In voorgaande jaren zijn een meisjes-hostel, een Multi Purpose gebouw en een jongens hostel opgeleverd. In 2015 is met behulp van Elishua een aanpalend gebouw aangekocht waarin onderwijzend personeel huisvesting geboden kan worden.

 

NEW HOPE GIRLS, school voor meisjes in La Vega in de Dominicaanse Republiek

In een krottenwijk in La Vega in het centrum van de Dominicaanse Republiek zijn de meisjes niet veilig. Door de armoede worden ze soms de prostitutie in gedreven, of ze worden al op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Onderwijs voor deze meisjes om ze weerbaar te maken is daarom erg belangrijk. In deze wijk is een school gestart alleen voor meisjes waardoor een meer op hen gericht opleiding mogelijk wordt. Zie ook op Facebook NEW HOPE GIRLS ACADEMY.

 

 

 

 

Wie zitten er in het bestuur?

Voorzitter is Koen Vliegenthart uit Capelle aan den IJssel. Hij heeft ervaring met ontwikkelingswerk in India, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Ghana, Egypte en Tanzania. Tevens is hij als bestuurslid verbonden aan diverse christelijke hulp-organisaties.

Penningmeester is Anja van Dorp-Eisses uit Bergschenhoek. Anja heeft ervaring in ontwikkelingshulp en vervult een leidinggevende functie bij de Technische Universiteit in Delft. Haar kwaliteiten liggen o.a. op het gebied van project- en veranderingsmanagement.

Naast de voorzitter en penningmeester is er nog een algemeen bestuurslid.

Wat betekent Elishua?

Elisjoea (fonetisch gespeld; Engelse spelling: elishua) betekent 'God helpt [voortdurend]'.  Het werkwoord hiervan heeft ook de naam 'Jezus'  (Jesjoea) geleverd. Het woord zelf komt niet veel voor. Wel heette een zoon van David zo (2Sam.5,15; 1Kron.14,5). Een meer voorkomende variatie van dezelfde naam is die van de profeet Elisa (fonetisch: Elisja; Engels: Elisha) of Eljasja (Elyasha). Ook de ingekorte vorm komt voor of variaties: Jesjoeati ('mijn hulp', maar ook: 'mijn Jezus'), of nog korter: Jisji (Mi.7,7; in gebruik als afkorting van Jesjajahoe, 'Jahwe helpt', Jesaja); Jisjenoe ('onze hulp', Ps.65,6 e.a.). Dezelfde stam komt terug in de uitroep Hosanna ('help toch!').

ANBI gegevens

Beleid: zie bovenstaand.

Kamer van Koophandel nummer: 24362320 RSIN nummer: 813416917

Staat van baten en lasten 2014:
Inkomsten:
Giften 2.200
Ontvangen rente en dividend 9.964
Beleggingsresultaten 12.861
Uitgaven:
Besteed aan doelstelling 36.896
Diverse kosten 2.068
Meer uitgegeven dan ontvangen: 13.936

Staat van baten en lasten 2015:
Inkomsten:
Giften 1.015
Ontvangen rente en dividend 7.268
Beleggingsresultaten 20.328
Uitgaven:
Besteed aan doelstelling 26.695
Diverse kosten 1.076
Meer ontvangen dan uitgegeven: 840
 

Staat van baten en lasten 2016:
Inkomsten:
Giften 4.954
Ontvangen rente en dividend 4.940
Beleggingsresultaten 11.119
Uitgaven:
Besteed aan doelstelling 37.902
Diverse kosten 2.095
Meer uitgegeven dan ontvangen: 18.984

Staat van baten en lasten 2017:
Inkomsten:
Giften 13.595
Ontvangen rente en dividend 2.754
Beleggingsresultaten 16.938
Uitgaven:
Besteed aan doelstelling 39.779
Diverse kosten 1.999
Meer uitgegeven dan ontvangen: 8.493

Staat van baten en lasten 2018:
Inkomsten:
Giften 12.691
Ontvangen rente en dividend 5.750
Beleggingsresultaten -22.438
Totaal inkomsten: -4.997
Besteed aan doelstelling 28.740
Diverse kosten 2.897
Meer uitgegeven dan ontvangen: 36.634

Klik hier voor het jaarverslag van 2020

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2022
 

Adresgegevens:

Stichting Elishua
's Gravenweg 400
2905 LC Capelle a/d IJssel
Tel. 010-8445501 - 06-54273323
E-mail koen@vliegenthart.org
bankrekening: NL36INGB0673266672 t.n.v. Stichting Elishua te Capelle aan den IJssel

Paypal:

Internet-adress: www.paypal.com
Email-adress of receiver: kvliegenthart@gmail.com
Name of reciever: Stichting Elishua

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen vergoedingen, behalve vergoedingen voor gemaakte externe kosten.

Beleidsplan 2019-2021:

De stichting Elishua heeft als hoofdactiviteit het financieel helpen van personen of organisaties in derde wereld landen die zich bezighouden met structurele hulpverlening. Met name kleinere stichtingen worden geholpen die hebben bewezen op een goede manier met de gelden om te gaan, wat bijna altijd te danken is aan een groot enthousiasme en gedrevenheid. Naast het financieel helpen van andere organisaties zijn er enkele projecten die meer aandacht krijgen en waarvoor Elishua een van de hoofdsponsors is. Buiten het ondersteunen van projecten kan ook worden bijgedragen in de kosten welke gepaard gaan met het uitzenden van medisch-gerelateerd personeel naar ontwikkelingslanden. Voor nieuwe projecten wordt de focus gelegd op projecten voor vrouwen, waarbij gedacht wordt aan projecten tegen vrouwenbesnijdenis en meisjeshandel. De benodigde gelden worden verkregen middels schenkingen en de opbrengsten uit rente en dividend. Omdat veel organisaties die gesponsord worden belang hebben bij een continue giftenstroom is besloten om voorlopig een groot deel van het vermogen in stand te houden zodat veel gebruik gemaakt kan worden van de ontvangen rente. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om zodra een van de “eigen” projecten dit verlangt een groter bedrag te kunnen doneren. Het vermogen wordt beheerd in samenwerking met ING Private Banking te Rotterdam.